Does one know very well what to incorporate with your Internet Editor cv? Look at a huge selection of On-line Editor job application illustrations to discover the perfect structure, verbs, and typefaces to apply essay editor.

 Acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor din planul de învățământ

Manuale și note de curs

Pe lângă acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor trunchiului comun (anul I), a cursurilor cu profil specific construcţii (civile, industriale, metalice, din beton armat, statică, rezistenţă, alimentare cu apa, canalizare, drumuri etc.) şi a celor cu profil instalaţii (reţele de termoficare, reţele de gaze, iluminat urban etc.), în cele ce urmează este menţionată acoperirea cu materiale didactice a specializării IUDR.

 Cursuri și Note de curs:

 • Dezvoltare regională : îndrumător de aplicaţii, Editura Conspress, 2017
 • Sisteme informaţionale geografice în urbanism şi amenajarea teritoriului Editura Conspress, 2015
 • Salubrizare urbană, Editura Conspress, 2013
 • Ingineria traficului urban, Editura Conspress 2009, 2010
 • Protecţia mediului şi inginerie civilă, Editura Carol Davila, 2007
 • Sisteme informaţionale în urbanism şi amenajarea teritoriului, MatrixRom, 2007
 • Teoria şi practica urbanismului şi amenajării teritoriului. Locuirea urbană, Editura MatrixRom, 2003
 • Teoria şi practica urbanismului şi amenajarii teritoriului. Partea I , Editura UTCB, 2000
 • Ecologie urbană, Editura UTCB, 1997
 • Hidrologie urbană, Editura UTCB, 1997
 • Pobleme actuale privind sistemele de finanţare şi stimulare pentru construcţia, renovarea, modernizarea, dotarea, întreţinerea şi administrarea locuinţelor, zonelor de locuit şi infrastructurii localităţilor urbane şi rurale; experienţa pe plan mondial. Sinteza documentara – Texte , Editura UTCB, 1997
 • Probleme actuale privind sistemele de finanţare şi stimulare pentru construcţia, renovarea, modernizarea, dotarea, întreţinerea şi administrarea locuinţelor, zonelor de locuit şi infrastructurii localităţilor urbane şi rurale; experienţa pe plan mondial.. Sinteza documentara – Referinţe bibliografice, Editura UTCB, 1997
 • Probleme actuale privind sistemele de finanţare şi stimulare pentru construcţia, renovarea, modernizarea, dotarea, întreţinerea şi administrarea locuinţelor, zonelor de locuit şi infrastructurii localităţilor urbane şi rurale; experienţa pe plan mondial.. Analiza situaţiei existente in Romania, Editura UTCB, 1997
 • Probleme actuale privind sistemele de finanţare şi stimulare pentru construcţia, renovarea, modernizarea, dotarea, întreţinerea şi administrarea locuinţelor, zonelor de locuit şi infrastructurii localităţilor urbane şi rurale; experienţa pe plan mondial. Tipologia si rolul specific al activităţilor bancare în domeniul locuinţelor, zonelor de locuit şi localităţilor. Măsuri practice de implementare şi operare, Editura UTCB, 1997

Evoluția istorică a problematicii specifice: 

 • Rețele de localități rurale, ICB, 1970
 • Urbanism, ICB, 1972
 • Sistematizare subterană, 2 volume, Ed. Tehnică, 1975
 • Lucrări didactice pentru studenți (note de curs)

 Manuale – Cultură generală de specialitate 

 • “L’histoire de l’urbanisme” – Pierre Lavedan, 3 volume, Paris,1936-1959,
 • Raportul “Traffic in towns” – Patrick Buchannan HMSO, Londra, 1961
 • “The city in the history” – Lewis Mumford, MIT Press, Cambridge Mass., Ed. 1972
 • Circulatia in orasul modern, Editura Tehnica, Bucuresti, 1975
 • Sisteme informationale pentru luarea de decizii in sistematizare, Editura Tehnica, 1981
 • Seria Urbanism (energie, informatica, mediu), 3 volume, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986, 1988, 1991

  Observație: Notele de curs de la toate disciplinele specializării IUDR sunt în proces de redactare și publicare în cadrul editurii UTCB și vor putea fi accesate în curând și de pe siteul UTCB.