Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională  - IUDR

Specializare acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior – ARACIS

 

Obiectivul General

Noi educăm ingineri constructori, care au competențe pentru toate fazele de realizare și întreținere a proiectelor:

 • elaborarea părților tehnice ale: strategiilor de dezvoltare, planurilor integrate de dezvoltare urbană, documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului;
 • selecția și obținerea finanțării necesare realizării proiectelor;
 • proiectarea investițiilor;
 • achiziția și contractarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor;
 • execuția investițiilor;
 • supervizarea execuției investițiilor;
 • obținerea rambursării diferitelor faze ale proiectelor;
 • operarea și întreținerea investițiilor.

Context global

În sistemul educației superioare tehnice din țările Uniunii Europene, toate marile universități tehnice, școli superioare de inginerie cu veche tradiție etc., au inclus și dezvoltat în ultimii 20-30 de ani specializări distincte și bine precizate, în acest domeniu, pentru toate treptele învățământului universitar, continuate și prin forme de învățământ post-universitare, doctorat și formare permanentă.
În Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda, Irlanda, Spania specializarea “Inginerie Urbană” există în cadrul învățământului tehnic superior de construcții sub diferite denumiri, de exemplu:

 • “Regional and Urban Planning” la “Polytechnical of Central London” (Marea Britanie);
 • “Genie Urbain” la “Ecole Nationale de Points et Chaussees” (Franța);
 • “Statdebau und Bauwesen” la “Technische Hochschule Berlin” (Germania);
 • “Svilupo Territoriale i Urbano” la “Instituto Urbanistico i Edilitaria” (Italia);
 • “Urban Development Sciences” la “University of Dublin” (Irlanda).

 Menționăm deasemenea că din anul 1995 funcționează, în cadrul Uniunii Europene cu statut consultativ, “Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior în domeniul Urbanismului și Amenajării Teritoriului”, Glasgow, Marea Britanie. În prezent această organizație grupează 97 asemenea instituții și 420 persoane individuale din 24 de țări europene, printre care și cele 15 țări membre ale Uniunii Europene.