Membrii Colectivului de “Inginerie urbană și dezvoltare regională” din cadrul

Departamentului de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie


Conf.univ.dr.ing. Oana Luca  

e-mail: oana [at] utcb.ro

Cursuri     C.V.

 

Conf.univ.dr.ing.  Florian Gaman   

e-mail: gflorin [at] utcb.ro

Cursuri     C.V.

Conf.univ.dr.ing. Florian Petrescu  

e-mail: florianp [at] utcb.ro

Cursuri     C.V.


Conf.univ.dr.ing. Cristina Iacoboaea

 e-mail: cristinai [at] utcb.ro

Cursuri     C.V.

Asist.univ.dr.ing. Mihaela Aldea

 e-mail: imihaela [at] utcb.ro

Cursuri     C.V.

S.l.univ.dr.ing. Mihai Şercăianu

 e-mail: mihai.sercaianu [at] utcb.ro

Cursuri     C.V.


Cadre didactice din departamente ale FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE (FCCIA) :

Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie

Construcții de Beton Armat

Construcții Metalice, Management și Grafica Inginerească

Matematică și Informatică

Mecanica Structurilor


Cadre didactice din alte departamente ale UTCB:

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Hidraulică și protecția mediului
Geotehnică și Fundații
Inginerie Hidrotehnică

FACULTATEA DE GEODEZIE
Geodezie și fotogramerie
Topografie și cadastru
Fizică

FACULTATEA DE CĂI FERATE DRUMURI ȘI PODURI
Drumuri, căi ferate și materiale de construcții
Rezistența materialelor, poduri și tuneluri
Educație fizică și sport

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR
Termotehnică și echipamente termice
Inginerie electrică în construcții și instalații

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC
Mașini de construcții și mecatronică

LIMBI STRAINI STRĂINE ȘI COMUNICARE
Departamentul de limbi străine și comunicare


Pentru vizualizarea paginilor în format *.pdf este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader, ultima versiune a acestuia putând fi incarcata gratuit de pe site-ul oficial Adobe de la adresa: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


 

 

Without being self-serving, you must https://dissertationowl.com/ capture the essence of your book, why it will appeal to book buyers, and what`s most impressive about your platform, promotion plan, and credentials.