Programele de studii și structura lor

 

Logo_250x250px

CICLUL I: LICENȚĂ

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Domeniul: INGINERIE CIVILĂ

Specializarea: INGINERIE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ (IUDR)

Formă de învățământ: INGINERI ZI

Plan de invatamant      Structura proiect diploma      Arhiva lucrari diploma

  

logo_dur_250x250px

CICLUL II: MASTER 

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Domeniul: INGINERIE CIVILĂ

Specializarea: DEZVOLTARE URBANĂ ȘI REGIONALĂ (DUR)

Formă de învățământ: STUDII UNIVERSITARE MASTER

Plan de invatamant      Ghid pt. elaborare Disertatie      Tematica pentru concursul de admitere

Notatii : C – ore de curs; S – ore de seminar; L – ore de laborator; P – ore de proiect sau practica; SI – ore de studiu individual; TO – total ore pe saptamana; CR – credite acordate; E – examen; C – colocviu; Pr – proiect; A/R – admis / respins .

În cadrul activității de elaborare și adaptare a structurii și modului de organizare pentru Programul de Licență “Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională” și Programul de Master “Dezvoltare Urbană și Regională” au fost larg folosite elementele provenite din analiză critică a tradiției școlii inginerești din România, la care s-a adăugat utilizarea atentă a modului de predare a cursurilor din domeniul urbanismului și construcției localităților din perioadă interbelică.
În perspectiva necesităților specifice ale activităților de proiectare, construcție și exploatare a fondului construit din teritoriu și a localităților urbane și rurale din țara noastră, au fost preluate concluzii reiesite din experiența existentă ale unor țări cu tradiție și realizări remarcabile în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.
Pe baza unei largi documentări din diferite țări, ca urmare a unor contacte și consultări cu specialiști consacrați, s-a căutat includerea în conceptele de bază ale elaborării programului de studiu și programelor analitice, precum și în sistemul de recrutare a cadrelor cu funcția de bază și asociate, a modului de concepere și operare practicat în instituții de învățământ superior din alte țări.