Lucrări de cercetare

Activity Report

Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice care aparţin specializării IUDR este inclusă în activitatea Departamentului Construcţii Civile, Inginerie Urbană şi Tehnologie şi se desfăşoară în sistemul de finanţare al compartimentului de cercetare proiectare a UTCB prin contracte.

Ariile tematice prioritare de cercetare ştiinţifică ale specializării sunt: Dezvoltare Durabilă Regională, Urbană şi Rurală şi Tehnologii ale Societăţii Informaţionale aplicabile in Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Cercetarea ştiinţifică în cadrul acestor tematici vizează:

 • Dezvoltare urbană şi regională durabilă
 • Prevenirea şi prognozarea dezastrelor naturale
 • Utilizarea sistemelor informatice geografice pentru luarea deciziilor în urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Orasul digital tridimensional (3D)
 • Sisteme urbane in timp real
 • Politica locuinţelor cu accent pe zonele rezidenţiale defavorizate
 • Coordonarea politicilor terenurilor cu investitii ale Fondurilor Structurale intre zonele urbane, rurale, la nivel regional si national pentru gestionarea extinderii urbane
 • Transporturi, accesibilitate si mobilitate
 • Managementul deşeurilor din construcţii şi demolări

Lista principalelor lucrări de cercetare ştiinţifică şi proiectare efectuate în ultimii ani:

 1. Urban climate study of Bucharest, Romania,  proiect finanţat de programul de cercetare România – Elveţia, 2013-2016,  www.urbanclimate.utcb.ro
 2. Urban Strategies for Energy Efficiency – UrSEnE, finanţat de programul URBACT II, perioada de dezvoltare, 2009-2010
 3. Managementul deşeurilor: o analiză diagnostic a evoluţiei deşeurilor provenite din construcţii şi demolări in mediul urban in contextul post-aderării României la Uniunea Europeană, PNCDI II, 2007-2010
 4. Promovarea şi sprijinirea comunităţii de cercetare din România pentru participarea la programul Cadru 7 al Uniunii Europene – PROSPERO PC7, 2007
 5. PATJ- secţiunea zone de risc natural – Harta de risc natural la seisme şi inundaţii a judeţului Ialomiţa, 2005-prezent
 6. Program naţional de implementare a unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru realizarea băncilor de date pentru cadastru imobiliar-edilitar, urbanism şi amenajarea teritoriului, 2004-2006, www.sicuat.utcb.ro
 7. Constituirea băncii de date spaţiale dunărene româneşti în vederea stimulării dezvoltării regionale şi cooperării transfrontaliere conform reglementărilor Uniunii Europene privind bazinul Main-Rin-Dunăre-Marea Neagra  INFODUNAREA, 2002-2004
 8. Proiectul nr. 10/6637 din 28.11.2002 Dezvoltarea Resurselor Umane în domeniile: construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului finanţat in cadrul Programului PHARE 2000 linie de buget RO-0007.02.01, Coeziune Economica si Sociala, tema Dezvoltarea Resurselor Umane in contextul restructurării industriale.
 9. RURBAN – Metoda pentru optimizarea alocării de resurse în vederea reabilitării spaţiului rural, a modernizării şi restructurării oraşelor cu ajutorul bazelor de date spaţiale, 2001-2002
 10. Planul Urbanistic General preliminar al comunei Bulbucata, judeţul Giurgiu, Beneficiar Primăria Bulbucata
 11. Planul Urbanistic General preliminar al comunei Daia, judeţul Giurgiu, Beneficiar Primăria Daia
 12. Planul Urbanistic General preliminar al comunei Letca Nouă, judeţul Giurgiu, Beneficiar Primăria Letca Noua
 13. Impactul urban al autostrăzii Bucureşti-Constanţa, beneficiar SC PROSIG SRL, Constanta, 1999
 14. Sondaje si înregistrări de trafic, interviuri privind originea şi destinaţia deplasărilor, beneficiar IPTANA SEARCH, Bucureşti, 1998
 15. Elemente conceptuale necesare fundamentării si structurării unui program naţional de locuinţe sociale, beneficiar MCT, 1998
 16. Termenii de referinţă şi propunerea financiară pentru proiectul PHARE “Informatizarea si descentralizarea activităţilor administraţiilor publice locale pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională, combaterea sărăciei, urbanism şi amenajarea teritoriului, inclusiv pregătirea resurselor umane”, beneficiar Institutul de Cercetări în Informatică, 1998
 17. Aspecte metodologice pentru abordarea asistată de calculator a evaluării şi ierarhizării cauzelor şi soluţiilor de reducere a sărăciei rurale în Romania, beneficiar Reprezentanţa Băncii Mondiale la Bucureşti, 1998
 18. Ghid privind documentele legale de urbanism şi amenajarea teritoriului ale proiectelor promovate de Fondul Român de Dezvoltare Socială, beneficiar Reprezentanţa Băncii Mondiale la Bucureşti, 1998
 19. Ghid tehnologic pentru lucrări de infrastructură în localităţile rurale sărace, beneficiar Reprezentanţa Băncii Mondiale la Bucureşti, 1998- reabilitarea clădirilor;
  - reabilitarea drumurilor comunale;
  - alimentare cu apă;
  - alimentare cu energie electrica;
  - canalizare;
  - protecţia împotriva inundaţiilor;
  - protecţia împotriva alunecărilor de teren.
 20. Raport de constatare a lucrărilor de infrastructură a activităţilor generatoare de venituri şi a situaţiei grupurilor defavorizate din 15 comune ale judeţului Vaslui, beneficiar Reprezentanţa Băncii Mondiale la Bucureşti, 1998
 21. Raport la Studiul de Impact asupra Mediului pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Reşiţa, beneficiar Primăria Municipiului Reşiţa, 1997
 22. Studiu de Impact asupra Mediului pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Reşiţa, beneficiar Primăria Municipiului Reşiţa, 1997
 23. Aspecte generale actuale referitoare la concepţia, proiectarea şi realizarea locuinţelor sociale în România, 1997, beneficiar Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
 24. Principii directoare şi structuri ale sistemelor de finanţare şi stimulare pentru construcţia, renovarea, modernizarea, dotarea, întreţinerea şi administrarea locuinţelor, zonelor de locuit şi infrastructurii localităţilor urbane şi rurale în contextul tranziţiei la economia de piaţă în România, beneficiar Banca Naţională a României, 1997